naar de beginpagina

 

Project

Opdrachtgever

• Organisatie landelijke Invitational Conference Acute GGZ Ministerie van VWS, GGZ Nederland en LPGGZ
• Implementatie verbeterplan Langdurige Zorg GGNet
• Organisatie en regie officiële opening de Meent GGNet
• Projectcoördinatie nieuwbouwproject de Meent voor langdurige psychiatrisch patiënten GGNet
• Projectcoördinatie 6 deelprojecten in het kader van het reduceren van dwang en drang in de kinder - en jeugdpsychiatrie Expertisenetwerk Kinder - en Jeugdpsychiatrie
• Diverse subsidies aangevraagd voor diverse (kleine) projecten Verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden
• Organisatie van workshops op het gebied van social media in de zorgsector in samenwerking met Bubbels&Co
• Verwerken van tussen- en slotrapportages Dwang en Drang GGZ Nederland
• Projectleider Dwang en Drang GGNet
• In kaart brengen van achterblijvende instellingen in Nederland als het gaat om het terugdringen van dwang en drang in de psychiatrie. Resultaat: verslag met constateringen en adviezen. GGZ Nederland
• Ontwikkelen rapportageformat GGZ Nederland
• Marktverkenning Thuiszorg Groot Gelre , Arnhem
• Opstellen Calamiteitenmap RGC Zevenaar
• Interim beleidsmedewerker Specifieke Zorg GGNet
• procesbeschrijvingen opstellen GGNet Jeugd
• Interimmanagement Quintes Thuiszorg
• Programmamanagement NICE-Nyenrode opleiding en bestuurlijke raadgeving
• Het schrijven van een marketingplan, opstellen SLA en direct-marketingaktie DSZ Automatisering
• Managementondersteuning Fysiotherapie Zuidwijk
• Projectleider HKZ Quintes Thuiszorg
• Interim beleidsmedewerker Jeugd GGNet
• Projectregisseur verhuizing RGC Doetinchem GGNet
• Projectleider verhuizing jongerenkliniek GGNet
• behalen van het HKZ-certificaat voor het circuit Kind, Jeugd en Jongeren GGNet
   

 

 

 

 

 

'U geeft mij
de opdracht,
ik zorg dat
het proces ‘loopt’, servicegericht
en loyaal
naar de
organisatie.
Daar kunt u op
vertrouwen.'