Projectenwerk werkt samen met diverse specialisten, ieder met een eigen achtergrond, vakgebied en ervaring.
Door bundeling van deze krachten is ProjecNeTwerk in staat een opdrachtgever een breed scala aan diensten aan te bieden. Leden van ProjectNeTwerk vullen elkaar aan, versterken elkaar of kunnen elkaar vervangen. Hierdoor wordt een zelfstandige eenpitter ook minder kwetsbaar.

ProjectNeTwerk biedt haar partners daar waar nodig en wenselijk een schaduwmanager die een klankbord vormt en ‘intercollegiale toetsing’ verzorgt. Daarnaast worden regelmatig intervisiebijeenkomsten georganiseerd.

Voor ondersteunende en administratieve werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden van ProjectSupporT.

Onderstaande specialisten, voornamelijk kleine zelfstandigen, zijn reeds aangesloten bij ProjectNeTwerk. Voor meer informatie over ProjectNeTwerk kunt u contact met ons opnemen.

Coppes & Communicatie, Jose Coppes
Coppes & Co adviseert u bij uw gehele communicatiebeleid, bij onderdelen daarvan of bij de inzet van communicatiemiddelen.

Emmy Davids
Trainingen op het gebied van eenzaamheid, bejegening, ouderenmishandeling en palliatieve zorg voor medewerkers en vrijwilligers in zorg en welzijn.

Fabiënne Toussain

Hanneke Soeting Projecten, Hanneke Soeting
Bureau voor projectcoördinatie, procesbeschrijving en beleidsondersteuning.

 

Clarent, Marian Waanders
Clarent, bureau voor training en advies in beeldvorming & communicatie voor mensen met een beperking en hun netwerk.

 

 

 

 

'Samenwerking
is de kracht van
succes!'

naar de beginpagina